Wczytuję dane...

Kosmetyki naturalne - certyfikaty

Certyfikaty naturalnych kosmetyków

Standardy certyfikujące „naturalność” kosmetyku zastały opracowane w celu ułatwienia i uświadomienia wyboru konsumenta. Standardy organizacji określają przepisy, jakie producent musi spełnić odnośnie jakości, procesu pozyskiwania substratów oraz ich uprawy, produkcji i pakowania produktu, aby zasługiwał na miano produktu certyfikowanego.

  • ECOCERT

ECOCERT jest międzynarodową organizacją, której główna siedziba znajduje się we Francji. Zakresem działalności  jest kontrola i działanie na rzecz ochrony środowiska. Stowarzyszenie jest  w pełni niezależne, bezstronne i posiada   wszelkie niezbędne kwalifikacje mające na celu jak najbardziej rzetelną działalność, zachowuje wysokie standardy jakości. Wg. ich standardów kosmetyk naturalny to taki, którego zawartość składników pochodzenia naturalnego lub pochodzących z upraw ekologicznych musi wynosić minimum 95%, natomiast zawartość syntetycznych nie może przekraczać 5%. Kosmetyk naturalny i ekologiczny zawiera minimum 95% składników pochodzenia naturalnego oraz przynajmniej 50% surowców naturalnych pochodzi z upraw ekologicznych. Ponadto zawiera on maksymalnie 5% składników syntetycznych.

  • BDIH

BDIH jest skrótem od Bundesverband Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen (Federalny Związek Niemieckiego Przemysłu i Firm Handlowych). Jest to zrzeszenie niemieckich firm przemysłowych i handlowych zajmujących się produkcją naturalnych preparatów leczniczych, makro-mikroelementów wywodzących się z czysto naturalnych substancji, towarów pochodzenia naturalnego oraz naturalnych kosmetyków pielęgnacyjnych. BDIH zostało powołane do życia jesienią 1996 roku w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie konsumentów produktami naturalnymi. BDIH certyfikuje jedynie kosmetyki naturalne, nadając im opatrzony logiem BDIH znak. Produkt taki musi spełniać wszystkie kryteria. Nie wymaga procentowej zawartości substancji naturalnych oraz certyfikowanych surowców organicznych. Etykieta BDIH widoczna na opakowaniu jest gwarancją kontrolowanego czysto biologicznego produktu kosmetycznego, który jest przyjazny zarówno dla skóry jak i dla środowiska naturalnego i podlega stałej kontroli.

  • COSMEBIO

COSMEBIO to marka certyfikacji kosmetyków naturalnych, która jest popularna we Francji i wykorzystuje normy ECOCERT jako podstawę do przyznania znaku certyfikacji dla produktu. Ponadto, nadaje ona logo BIO lub ECO. Karta Cosmebio zezwala na użycie w minimalnej ilości substancji syntetycznych, które muszą spełniać rygorystyczne wymagania.

  • SOIL ASSOCIATION

Soil Association jest organizacją charytatywną, powstałą w Wielkiej Brytanii  w 1946 roku dzięki zaangażowaniu  grupy rolników, naukowców i dietetyków. Swoją działalnością wspiera ochronę środowiska, zwierząt i ochronę zdrowia. Dba o równowagę pomiędzy ekosystemami, humanitarne traktowanie zwierząt, a także promuje zdrowy tryb życia,  a w szczególności zdrową żywność.  Celem stowarzyszenia jest także wsparcie rynku producentów ekologicznych, szerzenie i promocja ecoproduktów. Znak Soil Association Organic umieszczony na produkcie potwierdza, że spełnia on najwyższe wymagania dotyczące rolnictwa ekologicznego, bezpieczeństwa zwierząt i ochrony środowiska.

  • AIAB

Włoskie Stowarzyszenie na rzecz Rolnictwa Ekologicznego (AIAB - L'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica) jako jedną ze swoich stref działalności obejmuje kosmetyki. Organizacja nadane certyfikat Bio Eco Cosmesi AIAB, a tym samym propaguje użycie produktów do pielęgnacji ciała o niskim oddziaływaniu na środowisko i na zdrowie konsumentów.  Aby kosmetyk mógł posługiwać się logo AIAB, musi spełnić następujące warunki: składniki pochodzenia ekologicznego, nie może zawierać składników wątpliwego pochodzenia, komponenty obecne w kosmetyku, nie mogą znajdować się na liście składników zakazanych, zakaz użycia składników GMO, zakaz stosowania surowców ryzykownych, czyli alergenów, substancji drażniących lub uznanych za szkodliwe dla zdrowia człowieka oraz wyklucza się przeprowadzanie testów na zwierzętach.